Badania

Badania prowadzone w Zakładzie Biofizyki:

 • Opracowanie nowych metod oceny ryzyka złamania kości w oparciu o opis architektury i gęstości kości beleczkowej.

 • Wykorzystania termografii w diagnostyce stanów patologicznych oraz do oceny skuteczności wybranych postepowań terapeutycznych.

 • Zastosowanie komputerowej analizy obrazów dla poprawy efektywności diagnostycznej obrazowania ultrasonograficznego i tomograficznego.

 • Biofizyczny opis mechanizmów działania pól elektromagnetycznych na układy biologiczne:

  • działanie promieniowania mikrofalowego, z zakresu powszechnie stosowanego w komunikacji bezprzewodowej, na organizm człowieka,

  • efekt działania pól elektromagnetycznych niskich częstotliwości na wybrane linie komórek nowotworowych w warunkach hodowli in vitro,

  • badania występowania efektu elektro-wrażliwości elektromagnetycznej w populacji oraz próby opracowania procedury diagnostycznej tej patologii,

  • liniowa i nieliniowa analiza zmienności akcji serca w warunku ekspozycji na pola elektromagnetyczne.