Pracownicy

Kierownik Zakładu

Dr hab. Grzegorz Tatoń, prof. UJ, pokój 527, tel. 12 619 96 80, e-mail: g.taton@uj.edu.pl

Sekretariat

Mgr Iwona Mika, pokój 526, tel. 12 619 96 81, e-mail: biofizyka@cm-uj.krakow.pl

Pracownicy naukowo – dydaktyczni

Imię i Nazwisko Pokój Telefon (+48 12) Email
Prof. dr hab. Eugeniusz Rokita, prof. emerytowany 524 619 96 83  eugeniusz.rokita@uj.edu.pl
Dr Tomasz Rok 525 619 96 82  tomasz.rok@uj.edu.pl
Dr hab. Andrzej Żądło 525 619 96 82  andrzej.zadlo@uj.edu.pl
Dr Paulina Kijak 524 619 96 83  paulina.kijak@uj.edu.pl
Dr Karolina Wójcik-Piotrowicz 523 619 96 84  km.wojcik@uj.edu.pl
Dr Dorota Kantor 523 619 96 84  dorota.zalitacz@uj.edu.pl
Dr Konrad Skórkiewicz 523 619 96 84
 konrad.skorkiewicz@uj.edu.pl

Pracownicy naukowo – techniczni

Imię i Nazwisko Pokój Telefon (+48 12) Email
inż. Paweł Kaczmarczyk 206 619 96 88 p.kaczmarczyk@uj.edu.pl
inż. Bartłomiej Sztorc 206 619 96 88 bartlomiej.sztorc@uj.edu.pl