Pracownicy

Kierownik Zakładu

Dr hab. Grzegorz Tatoń, pokój 525, tel. 12 619 96 82, e-mail: g.taton@uj.edu.pl

Sekretariat

Mgr Iwona Mika, pokój 526, tel. 12 619 96 81, e-mail: biofizyka@cm-uj.krakow.pl

Pracownicy naukowo – dydaktyczni

Imię i Nazwisko Pokój Telefon (+48 12) Email
Prof. dr hab. Eugeniusz Rokita, prof. emerytowany 527 619 96 80 eugeniusz.rokita@uj.edu.pl
Dr Tomasz Rok 525 619 96 82 tomasz.rok@uj.edu.pl
Dr hab. Andrzej Żądło 524 619 96 83 andrzej.zadlo@uj.edu.pl
Mgr Paulina Kijak 524 619 96 83 paulina.kijak@uj.edu.pl
Dr Karolina Wójcik-Piotrowicz 523 619 96 84 km.wojcik@uj.edu.pl
Dr Dorota Kantor 523 619 96 84 dorota.zalitacz@uj.edu.pl
Mgr Konrad Skórkiewicz 523 619 96 84
konrad.skorkiewicz@uj.edu.pl

Pracownicy naukowo – techniczni

Imię i Nazwisko Pokój Telefon (+48 12) Email
Mgr inż. Paweł Kaczmarczyk 206 619 96 83 p.kaczmarczyk@uj.edu.pl
Mgr inż. Piotr Kuterba 206 619 96 84 piotr.kuterba@uj.edu.pl