Publikacje

Wybrane publikacje w okresie ostatnich 5-ciu lat.

 1. Rok T, Rokita E, Taton G, Guzik T, Sliwa T. Thermographic imaging as alternative method in allergy diagnosis. J. Therm. Anal. Calorim. 2017, 127:1163-70.

 2. Pękala P, Henry B, Ochala A, Kopacz P, Taton G, Mlyniec A, Walocha J, Tomaszewski K. The twisted structure of Achilles tendon unraveled: a detailed quantitative and qualitative anatomical investigation. Scand. J. Med. Sci. Sports. 2017, 27:1705-15.

 3. Wójcik-Piotrowicz K, Kaszuba-Zwoińska J, Rokita E, Nowak B, Thor P. Changes in U937 cell viability induced by stress factors-possible role of calmodulin. J. Physiol. Pharmacol. 2017, 68:629–36.

 4. Taton G, Ziomber A, Rokita E, Ciesielczyk K, Thor P. Adipose tissue quantification in rats with the use of computed tomography. Cur. Med. Imaging Rev. 2018, 14:53-8.

 5. Nurzynska K, Piorkowski A, Bielecka M, Obuchowicz R, Taton G, Sulicka J, Korkosz M. Automatic syndesmophyte contour extraction from lateral CT spine radiographs. Adv. Intelligent. Syst. Com. 647. doi: 10.1007/978-3-319-66905-214.

 6. Tatoń G, Dziob D, Mielnicka A, Lisowski B, Rok T, Świątek M, Kuterba P, Rokita E. The influence of electromagnetic wave originating from WiFi router on water viscosity, Przeg. Elektrotech. 2018, 12:271-4.

 7. Rokita E, Tatoń G, Oddziaływanie pól elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych z układami biologicznymi. w „Pole elektromagnetyczne a człowiek. Ł. Lamża (red), Instytut Łączności, Warszawa, 2019, ISBN 978-83-916146-5-5.

 8. Tatoń G, Rokita E, Oddziaływanie promieniowania mikrofalowego i radiowego na ludzi. w „Pole elektromagnetyczne a człowiek”. Ł. Lamża (red), Instytut Łączności, Warszawa, 2019, ISBN 978-83-916146-5-5.

 9. Tatoń G, Kuterba P, Lisowski B, Rok T, Rokita E. Nadwrażliwość elektromagnetyczna w Polsce badania ankietowe, Przeg. Elektrotech. 2019, 12: 224-8.

 10. Rok T, Basta-Klonowska K, Lisowski B, Tatoń G, Rokita E. Termiczne efekty oddziaływania smartfonu na małżowinę uszną. Przeg. Elektrotech. 2020, 1:198-201.

 11. Kacprzyk A, Kocoń S, Składzień J, Rokita E, Pawlak R, Kwiecień J, Tatoń G. Does the short-term exposure to radiofrequency electromagnetic field originating from mobile phone affect auditory functions as measured by acoustic admittance and evoked otoacoustic emission tests? Electromag. Biol. Med. 2020, 39:411-8.

 12. Kacprzyk A, Kanclerz G, Sołdaj U, Rokita E, Lisowski B, Tatoń G, Objawy związane z idiopatyczną nietolerancją środowiskową przypisywaną działaniu pól elektromagnetycznych (IEI-EMF) – badanie kwestionariuszowe, Przegl. Elektrotech. 2020, 12:186-189.

 13. Kacprzyk A, Stefura T, Krzysztofik M, Rok T, Rokita E, Tatoń G. The impact of mobile phone use on tinnitus – systematic review and meta-analysis. Bioelectromag. 2021, 42:105-14.

 14. Kaszuba-Zwoińska, J., Novak, P., Nowak, B., Furgała, A., Wójcik-Piotrowicz, K., Piszczek, P., Guzdek, P., Pytko-Polończyk, J. Low-frequency electromagnetic field influences human oral mucosa keratinocyte viability in response to lipopolysaccharide or minocycline treatment in cell culture conditions. Biomed. Pharmacotherapy. 2021,137:111340.

 15. Kacprzyk A, Kanclerz G, Rokita E, Tatoń G. Which sources of electromagnetic field are of the highest concern for electrosensitive individuals? – Questionnaire study with a literature review. Electromag. Biol. Med. 2021, 40:33-40.