Publikacje

 • Rok T, Rokita E, Taton G, Guzik T, Sliwa T, Thermographic assessment of skin prick tests in comparison with the routine evaluation methods, Advances in Dermatology and Allergology, 2016, XXXIII (3): 193-198
 • Rok T, Rokita E, Taton G, Guzik T, Sliwa T, Thermographic imaging as alternative method in allergy diagnosis, J Therm Anal Calorim, 2017, 127(2): 1163-1170
 • Pękala P, Henry B, Ochala A, Kopacz P, Taton G, Mlyniec A, Walocha J, Tomaszewski K, The twisted structure of Achilles tendon unraveled: A detailed quantitative and qualitative anatomical investigation, Scand J Med Sci Sports 2017, 27(12): 1705-1715
 • Taton G, Ziomber A, Rokita E, Ciesielczyk K, Thor P, Adipose Tissue Quantification in Rats with the Use of Computed Tomography, Curr Med Imaging Rev, 2018, 14: 53-58
 • Nurzynska K, Piorkowski A, Bielecka M, Obuchowicz R, Taton G, Sulicka J, Korkosz M, Automatical Syndesmophyte Contour Extraction from Lateral C Spine Radiographs. Recent Developments and Achievements in Biocybernetics and Biomedical Engineering, Advances in Intelligent Systems and Computing 647, DOI 10.1007/978-3-319-66905-2 14
 • Tatoń G, Dziob D, Mielnicka A, Lisowski B, Rok T, Świątek M, Kuterba P, Rokita E, The Influence of Electromagnetic Wave Originating from WiFi Router on Water Viscosity, Przegląd Elektrotechniczny, 2018, 12: 271-4
 • Rokita E, Tatoń G, Oddziaływanie pól elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych z układami biologicznymi. W: Pole elektromagnetyczne a człowiek. O fizyce, biologii, medycynie, normach i sieci 5G, Łukasz Lamża (red), Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2019, ISBN 978-83-916146-5-5
 • Tatoń G, Rokita E, Oddziaływanie promieniowania mikrofalowego i radiowego na ludzi. W: Pole elektromagnetyczne a człowiek. O fizyce, biologii, medycynie, normach i sieci 5G, Łukasz Lamża (red), Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2019, ISBN 978-83-916146-5-5
 • Tatoń G, Kuterba P, Lisowski B, Rok T, Rokita E Nadwrażliwość elektromagnetyczna w Polsce badania ankietowe, Przegląd Elektrotechniczny, 2019, 12: 224 228
 • Rok T, Basta Klonowska K, Lisowski B, Tatoń G, Rokita E, Termiczne efekty oddziaływania smartfonu na małżowinę uszną, Przegląd Elektrotechniczny, 2020, 1: 198-201
 • Kacprzyk A, Kocoń S, Składzień J, Rokita E, Pawlak R, Kwiecień J, Tatoń G, Does the short-term exposure to radiofrequency electromagnetic field originating from mobile phone affect auditory functions as measured by Acoustic Admittance and Evoked Otoacoustic Emission tests? Electromagnetic Biology and Medicine, 2020, 39(4): 411-418, DOI: 10.1080/15368378.2020.1826960
 • Kacprzyk A, Kanclerz G, Rokita E, Tatoń G, Which sources of electromagnetic field are of the highest concern for electrosensitive individuals? – Questionnaire study with a literature review, 2020, Electromagnetic Biology and Medicine, 2021, 40(1):33-40 DOI: 10.1080/15368378.2020.1839489
 • Kacprzyk A, Kanclerz G, Sołdaj U, Rokita E, Lisowski B, Tatoń G, Objawy związane z idiopatyczną nietolerancją środowiskową przypisywaną działaniu pól elektromagnetycznych (IEI-EMF) – badanie kwestionariuszowe, Przegląd Elektrotechniczny, 2020, 12: 186-189
 • Kacprzyk A, Stefura T, Krzysztofik M, Rok T, Rokita E, Tatoń G, The impact of mobile phone use on tinnitus – systematic review and meta-analysis, Bioelectromagnetics, 2021, 42(2): 105-114, DOI: 10.1002/bem.22316
 • Wójcik-Piotrowicz, K., Kaszuba-Zwoińska, J., Rokita, E., Thor, P., (2016). Cell viability modulation through changes of Ca2+-dependent signalling pathways. Prog. Biophys. Mol. Biol., 121, 45–53
 • Wójcik-Piotrowicz, K., Kaszuba-Zwoińska, J., Rokita, E., Nowak, B., Thor, P., (2017). Changes in U937 cell viability induced by stress factors-possible role of calmodulin, J. Physiol. Pharmacol., 68, 629–636.
 • Kaszuba-Zwoińska, J., Novak, P., Nowak, B., Furgała, A., Wójcik-Piotrowicz, K., Piszczek, P., Guzdek, P., Pytko-Polończyk, J., (2021). Low-frequency electromagnetic field influences human oral mucosa keratinocyte viability in response to lipopolysaccharide or minocycline treatment in cell culture conditions. Biomedicine &Pharmacotherapy, 137, 111340.
Wielkość fontu