Dydaktyka

 

Biofizyka

Wydział Lekarski

Wydział Nauk o Zdrowiu

kierunek lekarski

Informacje:
Zagadnienia na seminarium:
Zagadnienia do ćwiczeń:
 

kierunek lekarsko-dentystyczny

Informacje:
Zagadnienia na seminarium:
Zagadnienia do ćwiczeń:
Informacje :
Elektroradiologia:
Fizjoterapia:
Pielęgniarstwo:
Położnictwo:
Ratownictwo medyczne:

Podstawy obrazowania medycznego

Weterynaria UJ-UR

kierunek lekarski

kierunek lekarsko-dentystyczny

 
 
 
Informacje:
Zagadnienia na seminarium:
Zagadnienia do ćwiczeń: