Zakład

 

Adres:

ul. św. Łazarza 16, 31-530 Kraków

Telefon:

+48 12 619 96 81

Fax:

+48 12 619 96 85

E-mail:

biofizyka@cm-uj.krakow.pl