Aktualności


BADANIA NADWRAŻLIWOŚCI NA POLE ELEKTROMAGNETYCZNE – zaproszenie do wzięcia udziału.

Szanowni Państwo, W ubiegłym roku podjęliśmy próbę przeprowadzenia kolejnej serii badań nad nadwrażliwością elektromagnetyczną. Były to przeprowadzone z udziałem kobiet próby prowokacyjne ze sztucznie generowanym polem elektromagnetycznym z tzw. pasma 3,6 GHz. Pasmo to jest jednym z zakresów częstotliwości, które będą wykorzystywane w naszym kraju przez systemy telekomunikacyjne piątej generacji. Testy miały na celu sprawdzenie, czy pole takie wpływa na zdolności psychomotoryczne. W ramach projektu zbadaliśmy 48 ochotniczek. Aby […]

Wykład z Biofizyki na kierunku Ratownictwo Medyczne

Wykład z Biofizyki na kierunku Ratownictwo Medyczne odbędzie się 4 Października o godz. 9:45 na platformie MS Teams.  

Rozpoczęcie zajęć w roku akademickim 2023/2024 dla studentów kierunku lekarskiego

OGŁOSZENIE! Pierwsze zajęcia z przedmiotu „Biofizyka medyczna” dla studentów II-go roku kierunku lekarskiego WL UJ CM, odbędą się w dniach: 2.10 – 6.10.2023 roku, dla poszczególnych grup „dziekanatowych’ zgodnie z harmonogramem, w sali 201 Centrum Dydaktyczno – Kongresowego WL UJ CM.

Materiały do zajęć z kursu Biofizyki dla kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny, ratownictwo medyczne.

Wszystkie materiały dotyczące kursów znajdują się na kanale ogólnym w aplikacji MS Teams w zakładce pliki.

Regulamin dydaktyczny Zakładu Biofizyki 2023/24

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym regulaminem dydaktycznym: Regulamin Dydaktyczny