BADANIA NADWRAŻLIWOŚCI NA POLE ELEKTROMAGNETYCZNE – zaproszenie do wzięcia udziału.

Szanowni Państwo,

W ubiegłym roku podjęliśmy próbę przeprowadzenia kolejnej serii badań nad nadwrażliwością elektromagnetyczną. Były to przeprowadzone z udziałem kobiet próby prowokacyjne ze sztucznie generowanym polem elektromagnetycznym z tzw. pasma 3,6 GHz. Pasmo to jest jednym z zakresów częstotliwości, które będą wykorzystywane w naszym kraju przez systemy telekomunikacyjne piątej generacji. Testy miały na celu sprawdzenie, czy pole takie wpływa na zdolności psychomotoryczne. W ramach projektu zbadaliśmy 48 ochotniczek.

Aby wyniki były bardziej wiarygodne postanowiliśmy zwiększyć liczbę przebadanych osób, w związku z czym rozpoczynamy rekrutację kolejnych ochotniczek. Do badania zapraszamy pełnoletnie kobiety w dowolnym wieku.

Badanie jest całkowicie bezpłatne i będzie polegało na wypełnieniu kilku formularzy i wykonaniu testów z użyciem komputera w obecności sztucznie generowanego pola i bez niego. Pole będzie emitowane przez układ generatora sprzężonego z anteną. Natężenie pola będzie utrzymywane na wyższym poziomie niż to, z jakim mamy do czynienia na co dzień. Będą jednak spełnione limity natężeń gwarantujące bezpieczeństwo osób badanych.

Zdolności psychomotoryczne będą testowane na podobnej zasadzie, jak robi się to w przypadku badań kierowców. Wykorzystamy do tego celu system komputerowy z odpowiednio przygotowanymi prostymi zadaniami psychoruchowymi. Poprosimy ponadto o wypełnienie kilku ankiet mających na celu określenie ogólnego stanu fizycznego i psychicznego ochotniczek, jak również stopnia ich nadwrażliwości.

Testy zajmą nieco ponad godzinę i będą się odbywały w Krakowie przy ulicy Św. Łazarza 16.

Panie zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach 9:00-16:00 pod numerem (12) 6199 681.

Serdecznie zapraszam,

Dr hab. Grzegorz Tatoń, prof. UJ

Ogłoszenie o naborze (pdf)


Powrót